IMD

Med individuell mätning och debitering kan fastighetsägaren och de boende spara mycket.

Vår personal har varit med och utvecklat grunden för de system som idag finns på marknaden.
Vi erbjuder olika tjänster för att hjälpa fastighetsägare att välja rätt system.